Siva
banner2-1[1] Karusell_1_vitikka-bryggen_

Honningsvåg Mekaniske Verksted AS

Selskapet er en maritim bedrift som i stor grad leverer reparasjon og vedlikeholdstjenester til fartøy av ulik størrelse. I tillegg driver de salg av ulike mekaniske tjenester til både offentlige og private aktører. Bedriften har 8,5 årsverk og har hatt en omsetningsøkning fra 7,6 mill. i 2009 til over 9 mill. i 2011.

Bedriften ble medlem av vårt nettverk i 2009. Gjennom næringshagens fokus på kystnær beredskap og bruk av fiskefartøy i dette arbeidet er Honningsvåg Mek. plukket ut av NOFO til å stå for nødvendige modifikasjoner for å gi fartøyene tillatelse til å slepe oljelenser. Deres slipp er videreutviklet for å ha en mer effektiv drift.

 

 I tillegg har de ny nylig mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge for å vurdere markedet for en manuell betongblander. Nordkapp Næringshage skal i samarbeid med Honningsvåg Mek bidra til økt omsetning og styrking av deres posisjon mht. modifisering av fiskefartøy knyttet til den kystnære beredskapen. Vi skal videre gjennom prosjektet «Honningsvåg som maritim servicehavn» bidra til at Honningsvåg Mek. kommer i posisjon til å selge sine tjenester til et hittil «ukjent» marked.

For kontakt med bedriften:

Tlf: +47 78 47 34 11

Epost: hvagmek@online.no