Vannfjorden

Marin forsøpling er tema på seminaret 5 oktober i Honningsvåg

Mange lurer på hvordan de kan bidra for å løse utfordringen med marin forsøpling. Noen ønsker å gjøre en dugnadsinnsats, andre ønsker å se på muligheten til å skape en virksomhet som kan bidra med verdiskaping. Dette er bare noen av temaene på seminaret. Dette er åpent for alle men man må melde seg på til : stig.hansen@nordkappnh.no

Program – 5. oktober - Hvordan kan vi bidra med å løse utfordringene med marin forsøpling?

Sted: Corner
1230:   Lunsj
1330:   Velkommen
1340:   Plast i havet. Konsekvenser og utfordringer! v/Geir Wing
           Gabrielsen, Polarinstituttet
1430: Hvordan tenker vi nasjonalt? Nancy A. Strand, Avfall
           Norge
1500: Vi tar utfordringen – sammen med dere? Lise Gulbransen,
          Hold Norge Rent
1545 : Kaffepause
1600: Vi gjenvinner fiskeri- og oppdrettsNorge! Heidi Ruud,
          Nofir
1615: Conteinerservice – Vi tar hånd om plasten! v/Tom
          Richard Hamland og Stig Isach Øiangen
1630: Kan marin forsøpling gi lokal verdiskaping? v/Gudmund
          Brekko, Nordkappregionen Næringshage
1650: Rask As – Vi kan bidra! Nils Kvalvik Rask As
1715: Kåring av miljøprisvinneren 2017. FIMIL
1745: Avslutning

2017-08-31 Webmaster
Tips en venn Skriv ut