Benytt deg av din tid i nord til å oppleve en av Europas største og mest tilgjengelige fuglefjell med atlantiske fugler.  Bli begeistret av millionvis av fugler som hekker, dykker og flyr ved Gjesværstappan naturreservat.

Sjekk hjemmesiden her