IBU's StyreModul 1 består i utgangspunktet av 4 heldags styreseminarer som samlet utgjør en grunnlagsplattform for styreforståelse. Arild I. Søland vil nå gjennomgå disse hos oss i Nordkapp Næringshage over 2 dager, 1. - 2. oktober, begge dager kl 10 - 15.

Målsettinger ved å gjennomføre IBU's StyreModul 1: 

Deltakere som gjennomfører IBU's StyreModul 1 bør oppnå:

  • En helhetlig grunnlagsforståelse for styrer og styrers arbeid, både generelt og spesielt ved at den enkelte gjør seg opp en oppfatning (i løpet av seminarene) om hvordan styrer bør fungere og hvordan den enkelte i styret bør forholde seg og arbeide med styrearbeidet.
  • Forståelse for hvor viktig styrer og styrers arbeid kan være i bedrifters utvikliing, og at styret kan være en suksessfaktor for bedrifters utvikling inn i fremtiden.
  • Kompetanse i rolleforståelse i styresammenheng
  • Kompetanse i hvordan styrearbeidet kan og bør utøves og drives, og hva som kan og bør inngå i styrearbeidet.
  • Kompetanse i viktige temaer og oppgaver som ligger til styrets arbeid, som strategi/fremtidsfunksjonen og økonomi/kontrollfunksjonen. Om hvordan styrer bør og kan arbeide med disse oppgavene, og hvordan styret bør og kan involvere seg.
  • Å bli tryggere i styrearbeidet.

 

Alle medlemsbedrifter av Nordkapp Næringshage deltar gratis på seminaret. Ikke medlemmer betaler kr 1.000,- for hele seminaret – inklusiv lunsj begge dager.

Trykk knappen for å melde deg på.