Hovedområdene på kurset er:

  • Virksomhetsbegrepet – hva er kriteriene for å kunne defineres som næringsdrivende
  • Bokføringsloven – krav til bokføring, fakturering, kontantsalg og oppbevaring.
  • Merverdiavgiftsloven – krav for å kunne registreres i merverdiavgiftsmanntallet og konsekvenser av dette.
  • Internettløsninger – bruk av Skatteetatens Internettsider for å innhente informasjon og for å kunne levere de pliktige skjemaene elektronisk.
  • Arbeidsgiveransvaret.
  • De mest vanlige fradragene

Kurset er gratis og varer i 3,5 - 4 timer. Enkel servering med kaffe og te.

Oppmøte cirka ti minutter før kurset starter.

Påmeldingsfrist: 6. juni 2013.

Se for øvrig  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon