Nordkappregionen Næringshage og Pro Barents etablerer samarbeid om et næringshagetilbud i Hammerfestregionen!

Partene har kommet gjennom SIVAs trange nåløye og får ekstra midler fra 2019 for å gi et tilbud til de bedriftene som ønsker økt vekst og utvikling i Hammerfestregionen. Av totalt 43 søknader på totalt 145 millioner, er Nordkappregionen Næringshage og Pro Barents en av fem søkere som har fått positiv tilbakemelding fra SIVA.

Siva sier i sin tilbakemelding at de ser positivt på arbeidet som planlegges av Nordkappregionen næringshage og Pro Barents for at bedrifter i Hammerfest skal få tilgang på næringshagetjenester. Denne aktiviteten vil skape programaktivitet i en region som ikke har næringshagetilbud i dag.

 

I det tidligere forprosjektet til Pro Barents ble behovet om et næringshagetilbud godt dokumentert og det er allerede etablert flere intensjonsavtaler med bedrifter som blir med. Søknaden inkluderer positive uttalelser fra både Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune. 

To ansatte i Pro Barents dedikeres til å følge opp næringshageprogrammet. Disse vil ha et svært tett samarbeid med Nordkappregionens faste stab mht. orienteringer, strategidrøfting etc. Dette er et steg i riktig retning for Nordkappregionen Næringshage, sier daglig leder Stig Hansen. Saken ble tidlig styrebehandlet med positivt resultat, så dette er noe eierne våre ønsker. Leder i Pro Barents, Trine Bredal Hauan er fornøyd med at næringslivet nå får et næringshagetilbud igjen i Hammerfest. Dette har vi jobbet for og er glade for at vi nå kan realisere dette gjennom et samarbeid med Nordkappregionen Næringshage. Pro Barents ivaretar i dag inkubatorprogram for Siva. Gjennom samarbeid med Nordkappregionen Næringshage vil vi styrke vårt tjenestetilbud til det regionale næringslivet. Partene har jobbet sammen i andre prosjekter og har svært gode relasjoner avslutter Bredal Hauan.