Hvordan lage en bærekraftsstragi og fremme innovasjon i egen virksomhet?

Det skal foreleser Erlend Aas Gulbrandsen fortelle deg. Erlend sluttfører i disse dager sin PhD i "Sustainable business model innovation", så han er meget oppdatert på dette framtidsrettede fagfeltet. I tillegg er Erlend kjent som en svært dyktig pedagog som evner å koble teori og praksis på en god måte.

Kursdatoene blir som følger:

08/04: kl. 09:00 - 15:00
15/04: kl. 09:00 - 15:00
29/04: kl. 09:00 - 15:00
05/05: kl. 09:00 - 15:00

Er du medlemsbedrift, og koronarammet - ta kontakt for å diskutere mulighet for rabattert kursavgift.

Si i fra om du ønsker å benytte vårt video- og konferanserom.
Legg merke til at det legges opp til fire samlinger. Påmeldingsfrist er 20. mars.

LINK TIL PÅMELDING

Dette sier markedssjef Ingvild Keller i Boligpartner om kurset:

«Kurset holdt høy akademisk standard, og var en vellykket blanding av teori og praksis. Her fikk vi en solid teoretisk tilnærming, sammen med verktøy for praktisk implementering i egen bedrift. Kurset gir et godt grunnlag for videre arbeid mot en mer bærekraftig forretningsmodell i egen virksomhet. Anbefales!»

Bakgrunn for opplæringen

  1. Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. For å bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Dette sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene. Studier viser at bærekraftige virksomheter er mer lønnsomme!
  2. Skreddersydd kurspakke utviklet av Høgskolen Innlandet i samarbeid med næringslivet. Dette er en fremtidsrettet opplæring som passer for både privat og offentlig næring! Erfaring fra tidligere gjennomføringer av denne kurspakken er svært gode.
  3. Opplæringen er samlingsbasert (4x1 dag) med undervisning digitalt via videokonferanse. Dette er et tilbud uten studiepoeng. For å få fullt utbytte av kursrekken må man være til stede alle dagene.

Målgruppe

Opplæringen passer som kompetanseheving for medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet. Det vil være en stor fordel om flere i en virksomhet deltar samtidig, da det letter forståelse og implementering i hele virksomheten.

Kursholder Erlend Aas Gulbrandsen

Erlend sluttfører i disse dager sin PhD i "Sustainable business model innovation", så han er meget oppdatert på dette framtidsrettede fagfeltet. I tillegg er Erlend kjent som en svært dyktig pedagog som evner å koble teori og praksis på en god måte.

Opptakskrav og rangering

Det anbefales at deltagere har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner og ulike typer øvelser. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det forventes videre at deltagerne jobber noe mellom samlingene.

Læringsutbytte

En kursdeltaker med fullført kvalifikasjon vil sitte igjen med følgende læringsutbytte:

Grunnleggende kunnskap om bærekraft

Bærekraftig utvikling og den triple bunnlinjen
FNs bærekraftsmål
Ulike perspektiver på bærekraft
Sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
Kjenner til konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller
Kjenner til hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

Verktøyskunnskap om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Innsikt i hva bærekraftige forretningsmodeller er
Kjennskap til og trening i bruken av et overordnet verktøy for å arbeide med å skape bærekraftige forretningsmodeller

Refleksjon og utredningsarbeid rundt egen organisasjon sitt forhold til bærekraft

Underveis i kurset vil vi gjøre øvelser der man kan analysere og vurdere forholdet ens egen organisasjon har til bærekraft, og hvordan man kan jobbe mot å bli mer bærekraftig på en lønnsom måte
Eventuelle innleveringsoppgaver kan skrives om egen organisasjon, og disse innleveringsoppgavene vil da utgjøre en utmerket start på et utredningsarbeid som kan munne ut i en praktisk og konkret bærekraftstrategi for organisasjonen

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen PC. Gjerne med ekstra skjerm

P.S.: Du må huske å velge utdanningssted Nordkappregionen Næringshage, selv om du deltar fra hjemmekontor/kontor.

Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart

Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 40004887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre