Kursinnhold

Veien til grønn innovasjon handler i bunn og grunn om måten en virksomhet tenker rundt verdiskaping og spesielt hvordan man kan skape bedre produkter og tjenester gjennom samarbeid og nettverk for å levere på den triple bunnlinjen.

Grønn innovasjon handler om hvordan vi skaper, leverer og fanger verdier. Dette handler ikke bare om hva vil leverer til kunder, men hvordan man skaper verdier for både samfunn og miljø og andre som berøres av virksomhetens aktiviteter. Gjennom virksomheten vår skal vi skape verdier som også øker attraktiviteten til stedet vi driver vår virksomhet. Kurset tar derfor utgangspunkt i et bredt brukerperspektiv, med inkludering av interessenter utover virksomhetens kunder, som for eksempel innbyggere og samfunnsaktører.

Sted og dato

Kurset vil finne sted i Honningsvåg på Næringshagen med adresse Vågen 1. 

  • 1 samling (fysisk):  18.- 19. september
  • 2 samling (digital): Dato kommer 
  • 1 samling (fysisk): 29.- 30. november

På de fysiske samlingene vil det legges til aktivitet, middag og sosialisering med egen påmelding og deltakerkostnad. 

Påmelding og studiekompetanse

I påmeldingslenken til høyre finner du mer informasjon om kurset på nettsiden til NMBU. 
Har du generell studiekompetanse er det også mulig å ta eksamen i emnet.