Til høsten 2021 inviterer vi til styrekurs sammen med vår samarbeidspartner Klimavennlig Kompetanse (dato kommer). Dette kan være nyttig både for ferske styremedlemmer så vel som "ringrevene" i styrerommet. Ofte så har få eller ingen av styrene rundt om i landet fått noe formell opplæring i hvordan man kan gjøre en god jobb i et styre, så dette er muligheten til å friske opp kunnskapene og bli bedre rustet i styrerollen.

 

• Selskapsformer og juridiske rammer
• Eier/styre og daglig leder med fokus på;
   -Styrets oppgaver og roller
• Styreleders rolle
• Ansattvalgt styremedlem
• Corporate governance (God selskapsstyring)
• Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
• Strategiprosesser i styret
• Styrets ansvar

 

For mer informasjon og påmelding les her.

Datoene oppdateres når de er klare.