Siva
banner2-1[1] banner5
Ny båt

Eskøy As satser i Nordkapp

Kjøper kvoterettigheter og fiskefartøy. Vil sysselsette over 30 personer når de er i full drift!
Program

Et reiselivsseminar onsdag 14 desember

Din billett til framtidens reiseliv