Siva
banner2-1[1] Karusell_1_vitikka-bryggen_

Maritim beskyttelse, nye utfordringer - nye løsninger

Arctic Protection AS

Arctic Protection skal effektivt beskytte den arktiske kystlinjen og være den foretrukne leverandør av beredskapstjenester for alle maritime operasjoner.
Vi leverer oljevernberedskap for kyst- og strandsonen i forbindelse med lete-, produksjons- og petroleumsvirksomhet.

 

INNSATSGRUPPE STRAND AKUTT - IGSA

Arctic Protection er koordinator for innsatsgruppen IGSA, som skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Gruppen ble rekruttert i desember 2011, og 40 utvalgte kandidater gis nå spesialopplæring og klargjøres til en stående beredskap.
Konseptet for innsatsgruppen er utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Les mer på hjemmesidene