Siva
banner2-1[1] banner5

Godt nettverk gir vekst!

Nordkappregionen Næringshage

 Nordkappregionen Næringshage AS
Postboks 193
9751 Honningsvåg
Tlf.: +47 78 47 33 00


Org. nr.: 979 757 679

Direkte kontakt til ansatte


 

Nordkappregionen Næringshage As skal bidra til økt lønnsomhet og kompetanseheving for deltagende bedrifter gjennom samarbeidsprosjekter, innovasjon og nettverksbygging.

 Nordkappregionen Næringshage skal arbeide for å:

 • Bidra til lønnsomhet hos medlemsbedriftene
 • Initiere og samordne ulike markedsføringstiltak
 • Skape arenaer hvor næringslivsfolk møtes
 • Kompetansehevingstilbud tilpasset ulike behov
 • Øke fokus på nye markedsmuligheter
 • Etablere bransjegrupper etter behov
 • Involvere medlemsbedrifter i ulike næringsutviklingsprosjekter
 • Sette aktuelle problemstillinger på dagsorden gjennom ulike seminarer og møter
 • Bidra til at Nordkapp skal spille en sentral rolle innen følgende områder:
  • petroleumsutviklingen i nordområdene
  • fiskeri
  • reiseliv
 • Sette næringsutvikling på den politiske dagsorden 

Hvorfor være medlem hos oss:

 • Delta i samarbeidsprosjekter som er økonomisk gunstig for den enkelte deltaker
 • Bli en del av et bedriftsutviklingsnettverk
 • Økt fokus på verdiskaping
 • Mulighet til å påvirke den næringspolitiske utviklingen
 • Månedlige nyhetsbrev
 • Jevnlige kompetansehevingstilbud
 • Tilgang til sosiale og faglige arenaer
 • Gratis medlemsmøter og julebordseminar
 • Individuell bedriftsveiledning
 • Medlemspris på relevante kurs og konferanser

Våre medlemsbedrifter kan bruke de hotellavtaler som næringshageforeningen sentralt har forhandlet fram. Om foreningen handler fram andre avtaler vil også disse komme våre medlemmer til gode.

Tips en venn Skriv ut