Det grønne skiftet byr på utfordringer for næringslivet, men det byr også på mange muligheter til å skape nye forretningsområder og arbeidsplasser, tiltrekke ny kompetanse, og utvikle smarte løsninger. Verden er i rask endring, og vi må ta grep om en bærekraftig utvikling og utnyttelse av naturressursene våre.
Nord Norge som helhet har utfordringer med rekruttering av kompetanse, og utfordringene er særlig merkbart i distriktene. Nordkappregionen Næringshage presenterer forprosjekt om rekrutteringsutfordringer, og tiltak som kan iverksettes for å snu trenden. Lokalt har vi flere aktører som tenker nytt, og utvikler sine blå forretningsområder i nye retninger med bærekraft i fokus og flere arbeidsplasser i sikte. Nordvågen AS og Grieg Seafood presenterer sine satsninger. Marin forsøpling har store konsekvenser, også for næringslivet. Fiskeridirektoratet presenterer sin handlingsplan, og gir noen tips om hvordan din virksomhet ta grep. Avslutningsvis presenterer Nordkappregionen Næringshage hvordan leverandørutviklingsprogrammet Havbruk Nord har bidratt til økt samspill og verdiskaping på tvers av leverandørindustrien og sjømatnæringen, og hvordan man videre skal evne å øke konkurransekraften til leverandørene i nord.

TIL PÅMELDING


Vi avslutter arrangementet med hjemmelaget fiskesuppe og dessert i hyggelig samvær.
Medlemspris: 300,-
Ikke-medlem: 400,-
Påmeldingen er bindende, og har frist 16. oktober.