Kort om prosjektet

 • Startet med infomøte februar 2021
 • Nytt infomøte blant fiskerne i september 2021
 • Søknad til NFD sendt i slutten av november
 • Organisasjonen KYST Nordkapp hadde stiftelsesmøte og etablerte et styre (feb 22)
 • Søknad til Samfunnsløftet ble send slutten av februar
 • 8. mars fikk vi tilsagn fra NFD og KYST Nordkapp var samtidig invitert til å fortelle om organisasjonen på en 8. mars markering.
 • Første medlemsmøte ble avholdt 23. mars. 
 • April: Næringshagen informerer skoleelevene på Fiske og Fangst VG2 om oss selv og kvinnenettverket som er etablert. Temaet lærlinplass i fokus. 

Litt historikk

Det begynte med et uformelt interessemøte i februar 2021. Jungeltelegrafen ble benyttet og rundt seks kvinner ble kontaktet for å delta på møte. Vi i næringshagen ønsket å lodde stemningen for et kvinnenettverk.

Nordkapp kommune er per 04.04.2022 kun slått av Ålesund, så denne lille kommunen er på landstoppen når det gjelder antall kvinnelige yrkesfiskere. Per nå er det 24 registrerte som har dette som hovedyrke.

Med stolthet og fremgangsmot mente vi at Nordkapp absolutt burde ha et kvinnenettverk, et nettverk hvor kvinnene kunne ha sin egen faglige og sosiale møtearena. 
-Det er klart at et fiskarlag eller fiskerinettverk for begge kjønn kunne vært vurdert, men det er nå slik at det ikke er alle ting som interesserer enn mann som interesserer en kvinne å snakke om. Derfor var det helt riktig å gi plass til kvinnene og etablere dette nettverket, sier prosjektleder Christine Gamst Vitikka i Nordkappregionen Næringshage. 

Tilsammen ble det holdt to interessemøter, det siste i september 2021, for å finpusse og snakke litt om hva innholdet i et slikt nettverk skulle være.
Blant annet skal nettverket tilby relevante kurs, både innen generelle ting som regnskap, men også faglige kurs som sveisekurs, radiokurs og så videre.

Fikk tilskudd

Nærings og fiskeridepartementet har satt fokus på likestilling i fiskeriene, og med dette utlyste de også en tilskuddsordning høsten 2021 som var som skreddersydd for oss.
Næringshagen tok seg av søknadsskriving og satte opp aktiviteter og mål basert på møtene.

På kvinnedagen 8. mars i år fikk vi den gledelige beskjeden at prosjektet vårt var en av de fire som fikk full pott, tilskudd på 300.000 til å etablere nettverket og jobbe for bedre likestilling i fiskeriene.

Ytterligere en søknad er sendt Sparebank1 Nord-Norges ordning "Samfunnsløftet". Prosjektet er ikke fullfinansiert enda, men om det skulle bli tilsagn fra SNN er prosjektet i havn.
Svar ventes rundt 1. mai 2022.

Om det er kvinnelig fisker og ønsker å bli medlem ta kontakt med næringshagen, styreleder Bjørg Pettersen eller meld deg inn i Facebookgruppen "KYST Nordkapp - fiskerinettverk for kvinner".
 

Dette er noen av målene for prosjektet:

 

 • Øke rekrutteringen av kvinner til fiskeriene
 • Samarbeide om tiltak med Nordkapp VGS og Maritime fagskole
 • Skape en faglig og sosial møtearena
 • Tilby relevante kurs
 • Vise omverdenen at det også er kvinner i fiskeriene
 • Bidra til bedre likestilling i fiskeriene
 • Tilby konsulen/bistandspakke til kvinner som ønsker å investere i fartøy (Næringshagen).