Viktig informasjon angående stengt vei i forbindelse med etappe 4 av Arctic Race of Norway 20. august 2023. Følgende veistrekninger vil være stengt i tidsrommene:

  • 12.00- 15.00 Kvalsund- Skaidi 
  • 12.30- 15.30 Skaidi – Olderfjord
  • 12.30- 18.00 Olderfjord – Honningsvåg-krysset
  • 15.00- 18.45 Honningsvåg-krysset – Nordkapp

Husk å planlegge reisen godt slik at du unngår veisperringene i perioden torsdag 17. august- søndag 20. august. 

Tidspunkter for veisperring på etappe 1, 2 og 3 framkommer i kart under.