I Nordkapp og Måsøy er det Nordkappregionen Næringshage som har rollen som prosjektleder for ungdomsfiskeprogrammet i kommunal regi. Kontaktpersoner for prosjektet er Christine Gamst Vitikka og Mia Karlsen.

Ungdomsfisket skal gi ungdommer mellom 12 og 24 år muligheten til å oppleve sjøyrket, med den spenningen og utfordringene som følger med.

Med 41 søkere i år viser interessen at fiskeriyrket fortsatt appellerer til den yngre generasjonen. Det er spesielt gledelig å se at 32% av søkerne er jenter, et tegn på at flere jenter også ønsker å utforske fiskeriets muligheter. Blant de påmeldte er det 13 ungdommer over 16 år som skal delta på kongekrabbefiske. Blant ungdommene under 16 år er det foreløpig bare kapasitet til å tilby 6 av 25 ungdommer plass.

-Vi er svært fornøyde med antall påmeldte, men synes det er veldig synd at vi ikke har mulighet til å gi flere plass på ungdomsfisket, sier Christine.

Det har vært utfordrende å skaffe tilstrekkelig med veiledere som kan ta med seg ungdommen på havet, hvor blant annet redskapsbegrensningene har vært en betydelig faktor for det. Det er bare tillatt å ha med èn linestamp per ungdom, hvorpå en fisker derimot ville tatt med seg åtte eller flere stamper for en arbeidsdag.
-Denne redskapsbegrensningen har gjort at vi fikk avslag fra en fisker som kunne ha bidratt. I tillegg er det selvsagt ferieavvikling som gjør det utfordrende å skaffe nok veiledere, sier de.

Mangel på veiledere har begrenset muligheten til å gi ungdommene mer tid til sjøs, men prosjektlederne håper likevel at en uke på havet vil gi ungdommene en fin innføring i fiskeriyrket og en god pekepinn på hva yrket består av. Det vil bli lagt opp til landarbeid de dagene ungdommene ikke er på sjøen.

Ungdomsfiskeprosjektet har en langsiktig visjon om å rekruttere flere ungdommer til fiskeriyrket, ved å gi dem muligheten til å utforske og oppleve fiskeribransjen på nært hold.

Torsdag 22.juni ble det avholdt sikkerhetskurs for ungdommene som skal delta, for at de skulle få nødvendig opplæring og kunnskap rundt sikkerhet ombord.

Trenger flere veiledere

-Vi har fortsatt flere ungdommer på venteliste som har veldig lyst å delta på ungdomsfiske. I den forbindelse vil vi oppfordre fiskere som skulle ha anledning å være veileder til å ta kontakt. Som veileder må du ha kapasitet i minimum 3 dager. Det blir gitt god kompensasjon for arbeidet og leie av fartøy. Fartøyet kan være i ordinær drift selv om det benyttes til ungdomsfisket, men fiskene kan ikke foregå samtidig som ungdommene er ombord. Ta kontakt om du har spørsmål rundt hvordan du kan bida.