08.00- 08.30 En deilig start på dagen med frokost og prat

08.30- 09.15 Davvi prosjektet presenteres av Harald Dirdal – hvilke muligheter kan dette gi for næringslivet i regionen.

09.15- 09.35 Vårt lokale og regionale kraftselskap, Infranord, presenterer status og framtidsutsikter for vårt lokal- og regionalmiljø i det grønne skiftet, v/direktør Oddbjørn Samuelsen

09.35- 10.00 Source Gallileo presenterer sine planer om havvindanlegg ved Goliat, ved direktør Gunnar Birkeland

Hjertelig velkommen til orientering og energiprat!  

Husk påmelding!