På kurset lærer du hvordan bærekraftig ledelse og forretningsstrategier kan løse utfordringer, og skape nye verdier og vekst i din virksomhet. Emnet er relevant for alle bransjer og nyttig for ledere, men også andre ansatte med utviklingsansvar i virksomheten.

Samlinger

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsressurser (f.eks. podkaster, digitale verktøy, video), fysiske samlinger og arbeid i egen virksomhet, nettverk eller region mellom samlingene.

  • Samling 1: Tirsdag 18. og onsdag 19. april (fysisk i Honningsvåg)
  • Samling 2: Torsdag 11. mai (digitalt på Zoom)
  • Samling 3: Onsdag 7. og torsdag 8. juni (fysisk i Honningsvåg)

Studiet har to individuelle arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 72 timer.

Hvem passer bærekraftig ledelse for?

Data, digitale teknologier og bærekraft er drivkrefter som binder sammen store globale trender. Dette representerer et digitalt grønt skifte som har et potensiale for nye arbeidsplasser og ny verdiskaping innen 2030. I den grad ledere klarer å mobilisere organisasjoner knyttet til bærekraftspørsmål og finne innovative løsninger, vil dette gi langsiktige effekter til gode for både den enkelte ansatte, organisasjonen, bransjen, og samfunnet i en bredere forstand. Dette studiet henvender seg således til ledere i alle bransjer og sektorer; offentlig, privat og frivillig.

Dette lærer du i bærekraftig ledelse

Fokusområder:

  • Definisjon og forståelse av bærekraftig ledelse - et strategisk valg for fremtiden
  • Bærekraft og digitalisering er to sider av samme sak og krever nye måter å løse problemer på for å oppnå verdiskaping og vekst.
  • Bærekraft og digitalisering innebærer evnen til å utvikle forretningsstrategier som gjør det mulig å håndtere usikkerheter og endringer på en smidig måte.
  • Bærekraft og digitalisering medfører endringer. Dette stiller nye krav til både ledere og til virksomhetens kultur og endringsvilje.