Det planlegges å bygge en sherpatrapp opp til Storfjellet som er midt i Honningsvåg sentrum. Turstien vil starte på Brochmannhaugen, opp Storfjellet lags eksisterende sti, og videre østover før den kommer ned i Elvedalen og ender opp ved startpunktet. Kostnaden er beregnet til i overkant av kr 6 millioner, og allerede har Repvåg Kraftlag bidratt med 540 000 kr til hovedprosjektet og 60 000 kr til forprosjektet. Videre har Finnmarkseiendommen bidratt med kr 1 million - og prosjektet vil kunne motta 1,8 millioner kroner fra tippemidlene når resten er fullfinansiert. 

Det er Nordkapptrappas venner som har tatt initiativ til kampanjen for å få Nordkapptrappa finansiert (Visit Nordkapp, HHI og Nordkappregionen Næringshage).

Næringslivet i kommunen utfordres til å kjøpe trin, disse koster 10 000 kr. Radio Nordkapp og Finnmarksposten følger kampanjen og omtaler bidragsyterne, se radionordkapps egen side om trappa HER.

(Kilde: radionordkapp.no)

Bidraget kan innbetales til Nordkapptrappas venner – kontonr: 4612 4151 120

 

For ytterligere informasjon – ta kontakt med Nordkappregionen Næringshage –

tlf 912 48 237 eller post@nordkappnh.no.