Om MTK Skolen 
Tilbyr ett bredt spenn av ulike dokumenterte og sertifiserte kurs. Med lokaler i Sem (Tønsberg), Porsgrunn og Oslo sentrum. Vi tilbyr sertifisert sikkerhetsopplæring for bedrifter i eller utenfor våre lokaler, samt i privat regi. Alle våre kurs tilpasses etter deres behov og læringshastighet. Vår sertifisering er levert av Nemko.

Vårt brede kursspekter spenner seg fra sertifisert opplæring for kran, masseforflytningsmaskiner og truck, til dokumentert opplæring som personløfter, fallsikring, varme arbeider, farlig småverktøy m.m.

Vi har stort fokus på at opplæringen skal være av samme kvalitet enten det er sertifisert eller dokumentert opplæring. Krav til denne type opplæring finner vi i forskrift om utførelse av arbeid §10.2;

«En som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i §10-1 og §10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskrift.»

Oversikt over foretakets tekniske og faglige kvalifikasjoner 
- Det kreves kompetanse og erfaring samt instruktørbevis fra instruktøren som avholder kurset 

Organisasjon 
- MTK Skolen drives av daglig leder Jonathan Løver med hovedkontor i Tønsberg

Foretakets totale bemanning relevant til denne anskaffelsen
- Instruktør Leif Hugo Jensen

Faglig innhold

Lærebøker som brukes:
LSI løfteredskaps bok
Løfte tabeller
Angelmann truck kjøring

Opplæringsmateriell kan leveres på norsk, spansk, engelsk og polsk.
Kurset har praktisk del, som instruktøren går gjennom med elevene med utstyret.
Alle kursene tilfredsstiller kravene som stilles av arbeidstilsynet og følger normale læreplaner.

Kompetanse/ dokumentasjon 
Etter endt kurs vil kursdeltagere få kursbevis utstedt diplomer og bevis i kortformat. Dokumentasjon vil da referer til hvilken læreplan og eventuelt moduler emner som er gjennomgått.

Pris pr elev
Truck – 5000kr
Kran G20 – 9000kr

Priser er oppgitt inklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter som kan tenkes påløpt. Kurs er momsfritt. Alle kursutgifter som leverandøren tar seg betalt for er oppgitt i dette bilaget. Reise, kost og losji kommer i tillegg.

Klasserom
Kunden må selv stille opp med egnet klasserom /møterom som er egnet til klassens størrelser. Klasserommene må tilfredsstille kravene til forskriften om administrative ordninger, kaffe og te. Eventuelt pause snaks må kunden stille opp med. Det er vanlig å tilby lunsj, men dette må være opp til dere hva dere ønsker. 

Antall elever pr kurs
Det settes opp ett minimum antall på 6 pers per kurs. Kunden kan velge og kjøre mindre antall, men det faktureres på minimum 6 pers. Når det gjelder maks antall så kan dere variere fra kurs til kurs.

Ikke oppmøte eller stryk
Om personen ikke møter opp minimum 90% av kursets tidsløp så regnes dette som ikke-møtt. Ved stryk vil eleven få tilbud om å ta opp til 3 eksamener og eventuelt muntlig prøve.

Utstyr og maskiner
Kunden må stille opp med eventuelt maskiner til praktiske del om det skulle være nødvendig, disse må være godkjente og sikre i bruk.

Forsikringer
MTK skolen har alle sine elever forsikret under IF forsikring ved ulykke, det dekker opp til 150G. Dokumentasjon på dette kan legges fram på forespørsel.

Reisekostnad og overnattingskostnad
Om kursene varer over flere dager og instruktøren må overnatte eller være mer en arbeidsdag så tilkommer det kost og losji kostnad. Disse er i henhold til statens satser og overnatting faktureres til kost pris. Reisekostnad faktureres også til kost pris og legges ved som informasjon i faktura.

Betaling og fakturering 
- Fakturering blir foretatt av MTK Skolen
- Avbud skal meldes fra 7 virkedager før kursstart. Ellers belastes 50 % av totale kursavgiften.
- Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full kursavgift.
- MTK Skolen tar forbehold om nok deltakere for gjennomføring av kurset.
- Forfallsdato på faktura blir på 15 dager fra sendt dato.
- Kurset må være betalt før endelige kurs dokumenter sendes ut og godkjennes i sentrale registrene. Kunden kan få midlertidig bevis etter kurs slutt om ønskelig. 

Ønsker du å melde deg på? Ta kontakt: 
Mail: stig.hansen@nordkappnh.no
Telefonnummer: 928 83 799