Ordningene er etablert som tiltak for å rekruttere ungdom til fiskeyrket ved hjelp av fangst av kongekrabbe.

Ny ungdoms- og rekrutteringsordning i kongekrabbefisket (regjeringen.no)

Ungdomstillegg av kongekrabbe

Ungdomstillegget gjelder for fiskere som er yngre enn 30 år, registrert på blad B og som er majoritetseier i et merkeregistrert fartøy i åpen gruppe.

Med majoritetseier menes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

Frist for påmelding er senest 1. juli 2021. Det skal sendes skriftlig melding på skjema for fiske på ungdomstillegg av kongekrabbe.

(Kilde:fiskeridir.no)

 

Les mer om ordningen her.