Siva
banner2-1[1] banner5
nordkapp morgensol

Det er viktig å gi innspill på Kystverkets planprogram - gi tilbakemelding

Planprogrammet til Kystverket - Nasjonal Transportplan NTP

Nordkappregionen Næringshage oppfordrer alle til å gi tilbakemelding på Kystverkets og Statens Vegvesen sitt handlingsprogram 2018-2023. Men det haster - kommun...

Sjekk planprogrammet til Statens Vegvesen

Nasjonal Transportplan - planprogram for Statens Vegvesen

Det er viktig at vi gir innspill på tiltak som ikke er tatt med i planprogrammene til Statens Vegvesen og Kystverket. Ta kontakt med Nordkappregionen Næringshag...

Programmet er klart!

Nasjonale aktører kommer til Honningsvåg for å drøfte marin forsøpling!
Vannfjorden

Marin forsøpling er tema på seminaret 5 oktober i Honningsvåg

Mange lurer på hvordan de kan bidra for å løse utfordringen med marin forsøpling. Noen ønsker å gjøre en dugnadsinnsats, andre ønsker å se på muligheten til å s...